Strona główna / Pomoc Piwigo

Wyszukiwanie

Funkcja umożliwia wyszukiwanie obrazów w całej galerii.

Wyszukiwanie słów
Szuka danego słowa we wszystkich atrybutach obrazów umieszczonych w galerii. Użyj znaku * aby wyszukać obrazy, do których słowo częściowo pasuje (np. wycieczk*).
Wyszukiwanie autora
Użyj znaku * aby wyszukać słowo które częściowo pasuje (np. jac*).
Wyszukiwanie po dacie
Wybierz datę i/lub datę końcową dla wyszukiwania. Zostaw datę pustą jeżeli chcesz wyszukać obrazy "sprzed" danej daty. Rok musi być wpisany w ostatnim polu w formacie : 0000 (np. 2004)
Wyszukiwanie w kategoriach
Wybierz kategorię lub kategorie, w których chcesz wyszukiwać. Dla przyśpieszenia wyszukiwania w podkategoriach, można zaznaczyć główną kategorię oraz opcję szukania w podkategoriach.